pondělí 24. ledna 2011

Jak na rosení oken

Po výměně starých oken za plastová bývá častým problémem kondenzace vody v rozích místnosti, případně na okně. Zkondenzovaná voda může mít celou řadu příčin, za které plastová okna nemohou.

Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti. Proto nahrazují starší okna, kterými táhlo nebo dokonce zatékalo.

Tepelná izolace – je důležitá vlastnost, kvůli, která se vyplatí pořídit nová okna.

Zvuková izolace - plastová okna utlumují velmi výrazně venkovní zvuk.

Těsnost oken – okna jsou utěsněná proti pronikání vzduchu, tím se také zamezí zbytečným únikům tepla

Právě vzduchová těsnost oken je možný hlavní důvod, proč se na skle kondenzuje přebytečná vlhkost. Stará okna mnohdy nedovírala a umožňovala tak neustálé proudění vzduchu. Jedna osoba v domácnosti odpaří za den asi 1 až 1,5 litu vody. Hlavní zdroje vlhkosti jsou akvárium, vaření, praní a koupání.

Další chybou může být použití nesprávného okna, případně zasklení. Pokud si pořizujete nová plastová okna, zjistěte si, zda výrobek odpovídá českým normám pro použití v obytných prostorech.

Aby se předešlo kondenzaci vody, je důležité pravidelně větrat, v případě delšího pobytu mimo dům je vhodné mít na okně nastavenou mikroventilaci , která umožní přirozenou cirkulaci vzduchu. Další možnost je využití rekuperační jednotky pro řízené větrání – výhodou je automatická výměna vzduchu. Rekuperátor navíc využívá teplo ze starého vzduchu a využije ho k ohřevu čerstvého, nedochází tedy ke ztrátám tepla jako při větrání.

Pokud dochází k plesnivění v rozích je to způsobeno jednak vyšší vlhkostí vzduchu ale také příliš studeným povrchem stěny. V rohu totiž vzduch cirkuluje mnohem hůře a potom může dojít k plesnivění. Takto se nejčastěji projevují tepelné mosty u nezateplených budov.